Fare for kutt i tjenestetilbudet

Torsdag la kommunedirektør Kjell Olav Hæåk fram sitt forslag til budsjett i Lyngdal. De økonomiske utsiktene i kommunen er svært vanskelig, og forrige uke opplyste kommunedirektøren at kommunen mangler opp i mot 45 millioner kroner for å få et budsjett i balanse.