Skal behandle korona-tiltakspakken

Hvordan vil politikerne fordele millionene til oppgradering av fylkesveinettet? Se møtet direkte her.

I april bevilget fylkestinget 170 millioner kroner ekstra til oppgradering av fylkesveinettet i Agder. I dag skal samferdselsutvalget vedta hva pengene skal brukes til.

Tiltakspakken skyldes Korona-pandemien, og skal bidra til vekst i næringen, og redusere arbeidsledigheten i Agder.

Prosjektene er ikke prioritert, og skal planlegges videre og igangsettes i 2020 og 2021. Det er et kriterium at prosjektene kan settes kjapt igang.

Du kan følge møtet direkte via denne linken fra klokken 10.00.

(Samme link viser også vei til møtet i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, som begynner samtidig)

– Lister ikke godt nok prioritert

– Partiene Høyre, KrF, FrP og PP utgjør flertall i samferdselsutvalget, og har forhandlet seg frem til en enighet som er offensiv, og som vil bidra til arbeidsplasser i entreprenørnæringen. Samarbeidspartiene Venstre og PDK er tatt med i arbeidet, heter det i en pressemelding sendt ut av utvalgsleder Christian Eikeland for hovedutvalg for samferdsel i Agder fylkeskommune.

Her opplyses det at posisjonen i fylkeskommunen mener Lister-regionen ikke er godt nok prioritert i tiltakspakken:

– Det var fra administrasjonens side lagt inn et forslag om en tunnel-oppgradering på fylkesvei 465 Lerviktunnelen. Dette er et prosjekt som må gjennomføres senest 2024 for å imøtekomme EUs tunnel-direktiv. Partiene ønsker å bruke tiden frem til september for å vurdere andre prosjekter i Lister-regionen som kan prioriteres, og dermed utsette tunnel-oppgraderingen. Partiene peker eksempelvis på prosjekter i Listerpakken, men er åpne for innspill på andre prosjekter som raskt kan igangsettes. 

Partiene ønsker å bruke tiden frem til september for å vurdere andre prosjekter i Lister-regionen som kan prioriteres, og dermed utsette tunell-oppgraderingen.

To faser

Videre heter det at partiene også ønsker å se på muligheter for å redusere kostnadene på skredsikringsprosjektet i Ågedalstø i Lyngdal (tidligere Audnedal kommune).

– Her er det planlagt, og vedtatt en reguleringsplan som vil komme på rundt 50 millioner kroner, opplyser Eikeland.

Posisjonspartiene deler derfor tiltakspakken i to faser, der minst 25 millioner skal fordeles i september.  

Partiene er enige om følgende tiltak i Listerregionen:

  • Fylkesvei 468 svinger nord for Tonstad i Sirdal 
  • Fylkesvei 42 GS Skeie i Hægebostad
  • Fylkesvei 465 Kvinlog nord i Kvinesdal, ferdigstille rassikring