Dette er sakslisten:

RS 6/2022 Orientering om flyktningsituasjonen i Lyngdal kommune

RS 3/2022 Orientering Status sykefravær i Lyngdal kommune

RS 7/2022 Status innsparing helse og velferd

RS 4/2022 Orientering om finansforvaltning

RS 5/2022 Orientering om status om arbeidet med organisering av vannområdene i Agder vannregion - Lyngdal vertskommune for vannområdene Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina

PS 24/2022 Justering av investeringer 2021 - overføring til 2022

PS 25/2022 Forslag til kjøp av legehjemmel, Goodwill

PS 26/2022 Verdivurdering av helsehuset på Konsmo

PS 27/2022 Endring av delegering til Forhandlingsutvalget

PS 28/2022 Regnskap og årsmelding for Lyngdal havn

PS 29/2022 Søknad om fritak fra politiske verv