Saker til behandling:

11/21 Åpen post 12/21 Bredbåndsutbygging Eiesland - Galdal 13/21 Strategi 2021-2024 Sørlandet sykehus HF 14/21 SFO reglement

Referatsaker til orientering

5/21 Sak 14-21 SFO reglement – Rådmannens notat.

Interpellasjoner

1/21 Interpellasjon - Fjerne kommunal egenandel på fysioterapi i Kvinesdal

Eventuelt