Skal Lyngdal kutte støtten til enkelte lag og foreninger?

Det kan bli diskusjon om den fremtidige organiseringen av Lyngdal kommune. I forkant av kommunestyret torsdag vil politikerne få en orientering om arbeidet omkring sparetiltakene og omorganisering etter at politikerne vedtok et budsjett som innebærer kraftige kutt. Videre kan det bli diskusjon om ny innkjøpsordning og om kommunen ikke lenger skal bidrar med støtte til lag og foreninger som diskriminerer.

Møtet streames torsdag fra klokken 17.00.