Mening

Parkering i sentrum nær Eilert Sundt

Henning Skumsvoll vil bygge videre på ideen til Strandgaten Ve & Vel og gjøre den foreslåtte piren for båter stor nok til å romme parkeringsplasser også. Foto: Bim Design