Bompenger til besvær

  • Nils Olav Vågen mener det er urettferdig at folk på øyene Hidra og Andabeløy skal betale for ferjebilletten i alle år etter at ferjemateriellet er nedbetalt. FOTO: Mona Wikøren