Bompenger er viktig grunn til at forskjellene i Norge øker

foto