Kald politikk i Lyngdal

Vårt leserinnlegg om at KrF og Høyre stemte imot å øke midlene til de svake grupper i Lyngdal, har skapt uro i KrF og Høyres leir. I flere avisinnlegg fra deres politikere kan vi lese at de føler seg uthengt som kalde politikere og mener de selv også ivrer for «varme og hjertegodhet» og at dette ikke er noe AP, V og Rødt har monopol på.

Høyres Roger Abusland påstår at vi tre har sagt vi slutter i politikken hvis vi ikke får våre forslag igjennom - dette må i beste fall være ønsketenkning fra Høyre - vi skrev i vårt leserbrev at (sitat) «hvis den tid kommer at vi mener det smerter lite å si opp assistenter og sosionomer når vi vet at dette rammer de barna som sliter - ja da slutter vi i politikken» Vi kan forsikre våre velgere og innbyggere i Lyngdal at vi aldri vil føle og mene at det smerter lite i å ta fra de svakeste . Tvert imot – vi skal love at vi også i fremtidige diskusjoner i kommunestyret skal minne våre kolleger fra KrF og Høyre om at politikk er verdivalg , og at det faktisk er mulig både å få et budsjett i balanse og samtidig prioritere de som sliter.

Faktum er at vårt forslag i Lyngdal kommunestyre pålydende 3,9 millioner som blant annet skulle øremerkes til «tidlig innsats» - deriblant sosionomstilling og assistenter -ble nedstemt fra KrF og Høyre. Er det posisjonens definisjon av «varme og hjertegodhet»?

Vi foreslo å tilby: 0,85 millioner til huslån for vanskeligstilte - men ble nedstemt.

Vi kjenner eldre i kommunen som ikke får oppfylt sine ønsker om en bedre
omsorgstjeneste, barn som sliter på skolen og ikke får den støtte de selv sier de trenger, familier med dårlig økonomi som ikke får bostøtte, brukere som sier at BPA-ordningen ikke fungerer - senest i går fikk en vite at en familie nylig har fått redusert sitt BPA-tilbud drastisk og er fortvilet for fremtiden, en annen barnefamilie måtte nylig flytte til Vennesla (og får allerede nå god hjelp der) etter flere års kamp om å få et bedre tilbud for hjelpetrengende barn i familien i Lyngdal. Lista er mye lengre.

Disse menneskene får ikke et tilbud de burde ha – men likevel kan posisjonen skryte av at kommunen «leverer lovpålagte oppgaver.»Er det dette Høyre sikter til når de i sitt leserinnlegg snakker om «varme og hjertegodhet»?
Høyres gruppeleder Bodil Stensrud forsøker nemlig å berolige innbyggerne i Lyngdal - for hun konkluderer i sitt leserinnlegg med at (sitat) «Lyngdal kommune leverer alle lovpålagte oppgaver til innbyggerne.»

Det høres ut som om posisjonens fremtredende politikere tror at siden Lyngdal kommune leverer lovpålagte tjenester - ja, da har alle det godt og vel i Lyngdal! Naivitetens tid er visst enda ikke forbi, tenker kanskje noen – vi oppfatter imidlertid dette som ren ansvarsfraskrivelse – de vet så godt at mange sliter, men unnskylder seg med at alle får lovpålagte tjenester. Er dette «ærligheten» som Høyre etterlyser i sitt leserinnlegg?

De fleste som jobber med kommuneøkonomi og tjenesteutvikling vet at selv om de
kommunale tjenester oppfyller lovens minstekrav, er dette dessverre ikke en garanti om at de svakeste , de som trenger hjelp mest – får den hjelp de burde.
Vi har også sagt at vi er ekstra skuffet over KrF sine representanter som velger å si nei til økte bevilgninger til «tidlig innsats» når de har snakket varmt om dette før. Halvparten av kommunestyregruppa deres har jo lærerutdannelse ,og da er det ekstra rart at de ikke velger å støtte opp om skoletiltakene. Men er det å «rakke ned på politikere»? Det må være lov å kalle en spade for en spade.

Det må også være lov å si vi er overrasket over KrF . Vi kjenner ikke lenger igjen profilen og grunnverdiene til partiet. Tidligere var KrF vår medspiller i kampen for de svake i samfunnet. Nå har de dreid over i en annen retning mot en kaldere Høyre-politikk der andre verdier står i sentrum . Det er vi lei oss for på vegne av de som trenger ekstra hjelp i Lyngdal kommune.

Eivind Husøy, Arbeiderpartiet
Steinar Bjørnstøl, Venstre
Marius Thoresen, Rødt

Les hele saken med abonnement