Lista vindkraftverk planlegges utvidet med 11 nye turbiner på nesten 200 meters høyde. De 31 som allerede står der er 127 meter høye. Flere skal plasseres helt i randsonen inntil naboeiendommene. I tillegg planlegges det å dekke mye av naturen mellom turbinene med solcellepanel.

I praksis har vindkraftverket fratatt oss allemannsretten i hele Listas heiområde på 15 kvadratkilometer, i bytte mot et støyende industriområde med underkommunisert sikkerhetsrisiko for alle som beveger seg opp i heia/ fjellene.

Fred Olsen (FO) som eier vindkraftverket har vært lite villige til å informere. De tok seg ikke engang bryet med å skilte risikoen for iskast etter forskriftene, før undertegnede purret dem via leserinnlegg i Lister24. Og når de endelig gjorde det, fulgte de ikke NVEs retningslinjer, som viser at det skal skiltes med rød varseltrekant. I stedet dempet de skiltene med en høstfarge med svart tekst. Holdningen virker å være at alt som kan oppfattes negativt for vindkraftverket skal underkommuniseres. Sikkerheten til turgåere betyr tydeligvis ingenting. Undertegnede har gjentatte ganger, for å kunne gå trygt på tur i området, etterspurt et kart, som viser turbinene med inntegnet sikkerhetssone fra driftsleder Tom Hallan i FO. Dette ser han ikke hensikten med å gi ut.

Hvis man går inn på Norgeskart.no og selv tegner inn risikosonen, skjønner man hvorfor. Det er nemlig svært lite av området som ikke kommer innenfor risikosonen på 200 meter fra turbinene. Turbinene er plassert på fjelltopper på opptil 300 meter høyde. Når turbinhøyden på 127 meter kommer i tillegg er det viktig å være klar over at selv om det ikke er is på bakken når du går inn i anlegget er temperaturen helt annerledes oppe i 400 meters høyde. Vingene ser også ut som om de går veldig sakte, men ytterst kan de ha en fart på 280 km i timen. Er du så uheldig at du da får en halv kilo is slengt mot deg, blir det neppe flere turer på deg.

Denne underkommuniseringen og mangelen på samarbeidsvilje, er ødeleggende for vindkraftverkets seriøsitet og lokalmiljøets tillit.

Nå vil de utvide med 11 nye turbiner, som attpåtil er nesten 200 meter høye (192,5 meter). Disse skal ikke plasseres innimellom de gamle turbinene slik det har vært antydet. De skal plasseres i randsonen av det 15 kvadratkilometer store planarealet som allerede er bygget på. Flere av dem er presset så langt ut mot naboeiendommene som mulig. Dette vil påføre allerede støyberørte naboer enda mer plagsom støy og andre belastninger som skyggekast etc. Enda flere naboer kan komme til å oppleve støyen som utålelig plagsom.

Siden turbinene er høyere vil det også føre til en utvidet risikosone med iskast inn på naboeiendommene, utenfor området vindkraftverket disponerer.

Som om ikke det var nok, vil de ødelegge resten av naturen mellom turbinene med solcellepaneler. Blant annet vil de bygge solkraft ute i en myr (Lauåsmyra). Fred Olsens planer oser av respektløshet for folk og natur i distriktene. At noen i det hele tatt, for å spare noen kroner, foreslår å ødelegge Listanaturen, i stedet for å bygge solcellepanel på eksempelvis industritak og industriområder, er helt uakseptabelt.

Det er et paradoks at naturavtalen i Montreal, som 196 land ble enige om i 2022, i Norge blir fulgt opp med en flom av forslag om å forbruke natur til industriformål over hele landet.

Man må håpe på at formannskapet og kommunestyret i Farsund har lært av Fred Olsens forrige salgsframstøt med påfølgende utbygging. At de skjønner hvilke konsekvenser en utvidelse vil få, og at de ikke selger resten av Listasjela for industrielle luftslott og noen ekstra kroner i kommunekassa.

Farsund kommunes politikere kan enkelt stoppe dette nå.

Farsund kommunes politikere kan enkelt stoppe dette nå. Si NEI til utvidelse av Lista Vindkraftverk – og si nei til at NVE kan behandle FO sin søknad!

Odny Mathisen,

turgåer og glad i det som er igjen av naturen på Lista