Lyngdal Høyre har igjen forfattet leserinnlegg som omhandler vegstrekningen gjennom Ågedalstø og videre forbi Havsåsen. På samme måte som i sist innlegg er tiltaleformen «kjære». Det er jo en varm tiltaleform overfor en politisk motstander. Jeg vil ikke strekke meg så langt i min henvendelse i frykt for å bli oppfattet som sarkastisk, men likevel lurer jeg oppriktig og med vennlighet på behovet Høyre har for å omtale det at det ferdes barn langs vegstrekningen daglig som en usannhet. Siden Høyre tilsynelatende synes lengden på leserinnlegg er viktigere å kommentere enn selve innholdet, skal jeg forsøke å fatte meg i korthet.

Uheldigvis har det sneket seg inn i en liten feil i innlegget til Lyngdal Høyre. Havsåsen ligger i Konsmo og ikke på Byremo. Kanskje en liten sak for de som ikke bor her og som bare leser om strekningen i aviser eller i sakspapirer. For oss som bor i området er det jo litt leit at lokalkunnskapen til de fem forfatterne har mangler.

Manglende geografisk lokalkunnskap hos folkevalgte er nok lett å tilgi, men jeg synes ikke at det er så pussig at andre lokalt bosatte (les varaordfører) reagerer på Høyres behov for å så tvil om at dette berører barn og unge i nærområdet. Høyre sår ikke bare tvil. De kjører full retorisk mitraljøse og kaller det en usannhet. Altså en løgn.

Høyre sår ikke bare tvil. De kjører full retorisk mitraljøse og kaller det en usannhet. Altså en løgn.

Kan de i skriveprosessen ha glemt at det er forskjell på å drive retorisk gjørmebryting med Ap sin representant og å kunne kommunisere med innbyggerne de representerer? Jeg vet ikke, men går ut ifra at de fem forfatterne har valgt sine ord med omhu. Likevel er det jo pussig at behovet for vegprosjektet, som Lyngdal Høyre påståelig har snakket opp i sine kanaler, snakkes ned i et innlegg som i all hovedsak handler om prinsipielle sider ved politikken som skal føres i Lyngdal kommunestyre. De prinsipielle sidene ved dette er det ikke så vanskelig å forstå at diskuteres. Her vil jo Høyre sine tidligere og framtidige politiske prioriteringer knyttet til kjerneoppgaver, kontra mer perifere påfunn avgjøre om partiet fører en troverdig og logisk sammenhengende konservativ politikk.

Jeg skal selvsagt ikke kreve for mange svar av Lyngdal Høyre. Får jeg et godt svar på om påstanden til Lyngdal Ap er så alvorlig at den kan kalles en løgn eller ikke, er jo det avklarende. Samtidig hadde det vært artig å få innblikk i hvilke metoder Lyngdal Høyre har brukt for å avdekke om barn og unge bruker den rasutsatte og vegteknisk antikvariske strekningen. Er det gjennomført observasjoner, trafikktelling, overvåkning, intervjuer eller andre metoder for å avdekke bruken av vegen? Selv kan jeg ikke erindre å ha sett en person på sykkelstien i Kvås. Det er jo ikke så rart siden jeg ikke har vært så opptatt av vegsikkerheten til de som bor der, men jeg vil nok ikke finne på å kalle det en løgn om lokalbefolkningen mener den er i omfattende bruk. Det synes jeg vel egentlig hadde vært ganske arrogant å påstå siden jeg bor i et kratt oppe i Konsmo. Eller til og med lavmål for å bruke Lyngdal Høyre sine egne ord.

Det burde ikke kreve mye å gi et klart svar på dette så lenge Lyngdal Høyre har sett det som viktig å fremme denne påstanden. Gjerne bare et kort innlegg signert alle fem. Jeg spør selvsagt ikke på vegne av Ap sin representant. Det klarer han tydeligvis fint på egenhånd, men jeg undrer meg som innbygger: Har Lyngdal Høyres omfattende engasjement for Havsåsen kun dreid seg om gjennomgangstrafikken, eller har det også omfattet engasjement for å sikre en trygg veg for barn og unge i lokalområdet?

La lokalt vegfarende barn ligge. Omleggingen av vegen vil uansett bidra til at stappfulle busser med barn og ungdom på veg til skolesenteret på Byremo kan kjøre på en trygg vegstrekning, prinsippdebatt eller ei. Det vet jeg om mange som er takknemlige for at Ap sin løgnhals har bidratt til.

Med hilsen

Gunnar Ågedal, lokalt vegfarende drageentusiast og mangebarnsfar