Viser til oppslaget i Lister, skrevet og trykket i Fædrelandsvennen av Marit Elisabeth Strand. Trykket i Lister24 den 9. desember.

Jeg tenker vel at direktørene ved Sørlandet sykehus heller burde rødme av skam.

Jeg tenker vel at direktørene ved Sørlandet sykehus heller burde rødme av skam.

Etter en selvbestilt «rapport» av fadesene begått både i Flekkefjord og Kristiansand, konkluderes det med at alt er såre vel, ikke noe kritikkverdig høres det ut som. Rent bortsett fra at svært mange har blitt alvorlig skadet, at svært mange sitter igjen med ødelagt livskvalitet, alvorlige smerteproblemer osv. Og en lege som ble fratatt sin lisens av Helsetilsynet. Men pytt pytt. Fagdirektøren er glad og da er nok alt i orden. Eller?

Alle de som har blitt skadet har fått tilbud om å bli undersøkt på nytt leser jeg. Det er løgn.  Fagdirektørens egne ord sier at informasjon om dette «tilbudet» ble kunngjort i media. Kunne det ha vært en god ide` og informert den enkelte pasient med brev? Jeg leser daglig 4-5 aviser, men denne informasjonen har ikke jeg fått med meg.

Uansett er jeg skadet for livet etter en unødvendig hofteoperasjon. Jeg skriver unødvendig, da fylkeslege og en ekte ortoped gikk gjennom dokumentasjonen i etterkant. Jeg har heller aldri fått tilbud om oppfølging. Pga av konstante smerter og lammelser i foten ba jeg fastlegen om henvisning til spesialist for noen mnd siden, Flekkefjord må vite. Dette med et naivt håp om i det minste få hjelp for smertene. Konsultasjonen uten noen undersøkelse varte i ca 5-10 minutter med det jeg kaller tåkeprat. Spesialisten (hvis han var det) kunne informere meg om at han selvfølgelig ikke hadde tid til å lese min journal. Så da så. Ingen undersøkelse, fullstendig bortkastet tid.

Alle har nok hørt om bukken og havresekken.

Åse L. Vegge