Det er fristende å stille retoriske spørsmål etter kommunestyret i Farsunds famøse behandling av innbyggerforslaget om fremtiden til Storgaten 19.

I Kragerø gråter man etter brannen som rammet byen og jevnet tre særpregede bygninger med jorden. Det samme gjorde man i Risør da en rekke vakre verneverdige bygninger ble offer for flammenes rov for snart to år siden.

I vår østligste sørlandsby er man i gang med å gjenreise de tapte bygninger etter originale tegninger. Risørs politikere er i motsetning til Farsunds, opptatt av å ta være på den særpregede trehusbebyggelsen som kjennetegner de hvite småbyene på Sørlandet fra øst til vest.

Med det som bakteppe blir man fristet til å spørre om flertallet i Farsunds kommunestyre ønsker å rive Storgaten 19 for å hindre ny bybrann.

Bybrannen som rammet Farsund i 1901 endret byens karakter. Gatene ble bredere, og det ble reist en rekke trehus i sveitser og jugendstil. En stil som fortsatt preger Farsund, men dette særpreget vil bli redusert dersom det politiske flertallet får det som de vil.

En stil som fortsatt preger Farsund, men dette særpreget vil bli redusert dersom det politiske flertallet får det som de vil.

Ut fra Lister24s referater fra kommunestyremøtet kan det synes som om flertallet ikke har tatt inn over seg de store klima- og miljøutfordringer som samfunnet står overfor. I Oslo ser man på nye løsninger for å redusere biltrafikken inn mot sentrum, mens man i Farsund går mot strømmen ved å erstatte en særpreget bygning med et underjordisk parkeringshus midt i bykjernen.

Det kan synes som enkelte av kommunestyrerepresentantene tror parkeringshuset skal redde byens handelsstand mot ytterligere nedleggelser av forretninger. Flere biler er ikke veien å gå for å få økt kundegrunnlaget. De som velger å reise til Lyngdal for å handle – kommer til å fortsette med det, uavhengig av om det blir bygget parkeringshus eller ikke.

Det burde ikke ha kommet som en overraskelse at Riksantikvaren ikke fremmet en klage på rivningsvedtaket.  Så lenge et vedtak er lovlig fattet så har ikke Riksantikvaren myndighet til å intervenere. Riksantikvarens makt og myndighet ble vingeklippet for noen år siden. En politisk handling som dessverre svekker kulturvernet. Det er likevel verdt å merke seg at Riksantikvaren beklager kommunestyrets vedtak og peker på at bykjernen i Farsund er utpekt som et kulturmiljø av nasjonal interesse. Da er det forstemmende at kommunestyrets flertall mener at Storgaten 19 ikke inngår som del av et kulturmiljø av lokal interesse. Dette minner om cowboy-virksomhet og politikere med hodet i 1970-tallet.

Hva blir det neste? Jevne Husan med jorda for å gi plass til flere parkeringsplasser?

Arnold Nilsen