Onsdag kom nyheten om at regjeringen åpner to nye politikontor i Agder, stikk i strid med politifaglige råd fra politimester og de tillitsvalgte i Politiets fellesforbund.

Politiet trenger flere folk - ikke flere kontorer!

Agder politidistrikt må allerede i dag prioritere knallhardt innenfor allerede prioriterte oppgaver.

Nå må de altså drifte to kontorer til i en allerede presset økonomisk situasjon.

Det er nesten ikke til å tro med de utfordringer og den kriminaliteten vi ser i dag.

Ser at Trygve Slagsvold Vedum argumenterer med at «det kan være fint å slå av en prat med politiet».

Ja, det er fullt mulig i dag også uten å bruke penger på nye lokaler, og at det er bra å ha et politikontor nær seg.

Politiet trenger flere folk - ikke flere kontorer!

For de fleste av oss har vi ikke bruk for kontoret til annet enn å få utstedt pass, og et politiskilt på veggen er ikke det som sikrer oss at vi får den hjelpen vi trenger – når vi trenger den.

Det er det bare nok politifolk på forebygging, beredskap, etterforskning og patruljering som gjør!

Det er sikkert fint for de to kommunene som får politikontor, men for politikraft og trygghet i Agder er dette en trist dag.

Ingunn Foss

stortingsrepresentant, Agder Høyre