Etter å ha lest avisen Lister lørdag den 18. mars har jeg behov for å komme med noen kommentarer. Sissel Sporaland forteller at det ikke har vært rom for henne i Lyngdal kirke på grunn av sin legning og at hun er gift med en annen kvinne. Jeg leser videre i avisen at det heller ikke har endret seg etter at kirkemøte vedtok å kunne vie likekjønnede par. I forbindelse med dette vedtaket hadde Sporaland kontakt med en av prestene i Lyngdal og spurt om det nå var rom for henne i kirka. Svaret hun fikk var at hun var hjertelig velkommen og det var oppgaven som frivillig også, men ikke som frivillig klokker.

Jeg vil minne om at etter initiativ fra Venstre vedtok Lyngdal kommunestyre dette vedtaket 4. februar 2021: Foreninger, lag og organisasjoner som søker og mottar tilskudd fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og motvirke alle former for diskriminering. Når foreninger og lag skal søke om kulturmidler må de søke til Lyngdal kommune. Og for å søke må de krysse av på et skjema der søker forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og motvirke alle former for diskriminering. Jeg ser at Lyngdal sokn har søkt og mottatt 30.000 kroner fra Lyngdal kommune til kulturmidler 2022...

Når foreninger, lag og organisasjoner søker om kulturmidler fra Lyngdal kommune forplikter de seg til å forholde seg til kommunestyrets vedtak! Det er likt for alle. Det kan være Muslimsk trosamfunn, Austad teater, Misjonskirken Lyngdal, Konsmo gutteklubb, Lyngdal sokn, ja til og med de fantastiske morsomme AudneDaltoBrødrene må forholde seg til vedtaket! Og de jeg nevnte nå har alle fått midler fra Lyngdal kommune.

Når foreninger, lag og organisasjoner søker om kulturmidler fra Lyngdal kommune forplikter de seg til å forholde seg til kommunestyrets vedtak!

Til slutt vil jeg si til Sissel Sporaland og alle andre som bor med likekjønnede: Størst av alt er kjærligheten, og jeg støtter Dere med hele mitt hjerte.

Steinar Bjørnstøl,

Lyngdal Venstre