Vi snakker om ungdomskulturen. Det er på høy tid at vi setter søkelys på alderdoms-kulturen. Vi blir flere eldre, ja mange blir gamle, selv om vi ofte unngår uttrykket gamle. For fordelen med å bli eldre avtar som kjent med alderen.

På samme måte som andre må vi eldre selv bestemme hvordan vi skal innrette våre liv. Mange ønsker å jobbe etter 70, men de fleste føler at det er godt å gjøre noe annet når de blir pensjonister. Eldre mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Fremtidens eldre vil bli en stadig mer mangfoldig gruppe mennesker. Derfor trengs det varierte helse- og omsorgstilbud. For eldreomsorg er noe langt mer enn sykehjemsplasser! Og de er det ikke nok av hvis vi en gang skulle trenge det. Det er billigere for kommunene å ha oss hjemme med hjemmehjelp og sykepleie.

De som ønsker det skal få anledning til å bo i egen bolig, men samtidig skal alle eldre ha trygghet for at de skal kunne komme på sykehjem den dagen behovet oppstår og fastlegen mener det er det eneste riktige. Og fremfor alt: Sykehjemmet må være et hjem. Det er ofte et sted for oppbevaring uten nærhet og varme hender. For de siste årene har sykehjemmene blitt tappet for omsorgs hender. Med alle historiene vi hører om feilernæring og feilmedisinering, trengs det flere hender og kompetanseløft i sykehjemssektoren.

Det eneste som er sikkert er jo at vi alle en gang skal dø. Jeg er ikke redd for å dø, men jeg er redd for å bli syk og pleietrengende med smerter.

Jeg er ikke redd for å dø, men jeg er redd for å bli syk og pleietrengende med smerter.

Geriatri er ikke særlig høyt verdsatt innen medisinen, men blir viktigere og viktigere jo eldre befolkningen blir. Tiden er overmoden for forbedringer. Brukeren må i langt større grad få innflytelse på hva som skal gjøres når hjelpen kommer. «Stoppeklokkeomsorgen» tilhører fortiden!

Selvsagt må fremtidens eldreomsorg forholde seg til nye utfordringer. Men ikke alle gamle klarer å sette seg på skolebenken får å få innføring i bruken av Internett. Denne kunnskapen er jo nødvendig for å følge med. Banken skal ha betaling hvis jeg kommer med regninger som skal betales. Kundebehandleren viser til at det er langt enklere å bruke nettbank! Men det er ikke så lett for en 90-åring å lære det. Og melding om trygd kommer ikke lenger i posten. Du må gå inn på nettet for å se om den har kommet. Men app vil hjelpe deg hvis du har lært den nye oppfinnelsen?

Dagens eldreomsorg trenger virkelig et løft! Men mulighetene for å gjøre den bedre er til stede. Det er spørsmål om det er vilje. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Trygghet og verdighet må prege alderdoms-kulturen. Det skal være godt å bli gammel i Norge!

Knut S. Bakken,

pensjonist. Oslo