Statlig og nasjonalt ansvar å bevare de siste våtmarkene på Lista

foto