Kan vi oppleve et historisk linjeskift fra Senterpartiet i Agder?