Stoler i tomme luften og ordninger som ikke treffer målet!