Integrering handler om å få flyktninger og innvandrere til å tilpasse seg i et nytt samfunn. Kommunen skal finne riktige tiltak for å inkludere dem og engasjere dem i samfunnet og arbeidslivet. Når man integreres i et nytt samfunn, så er det viktig å beholde ens kultur og identitet, men man skal også utvikles og tilpasses i det nye samfunnet. Kommunen sitt mål er at innvandrere integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Kommunen skal bidra med at innvandrere får gode norskferdigheter, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Hele prosessen kan lykkes hvis begge parter samarbeider.

Jeg så på programmet som en bro fra flyktningstatus til borgerstatus.

For ni år siden kom jeg til Norge som flyktning og jeg har deltatt i introduksjonsprogram. Jeg så på programmet som en bro fra flyktningstatus til borgerstatus. Mitt mål var å lære meg språket og å finne en jobb som kan styrke meg i det nye samfunnet. Språket er nøkkelen for at man skal lykkes, og viljen for å lykkes er selv grunnmuren for å bygge sitt liv. Jeg fulgte veiledninger som jeg fikk av min koordinator. Koordinator og jeg satt sammen og tegnet en individuell plan. Vi satte et hovedmål og et delmål for programmet. I løpet av ett år var jeg økonomisk selvstendig.

Det som jeg ønsker å fremheve er at når man vil, så kan man lykkes. Selvfølgelig var det utfordrende å integrere meg i en liten by som Farsund, men min vilje for å lykkes førte meg på riktig vei. Jeg lærte fra introduksjonsprogrammet at det å knytte nettverk er grunnleggende for å finne en jobb. Jeg prøvde å skape nettverk av lokale grupper, så en praksisplass var det viktigste stedet som man kan skape seg et nettverk.

Til slutt vil jeg gjerne si at kommunen gjør sitt beste for å inkludere nykommerne, men den viktigste innsatsen er den man gjøre selv når man deltar i introduksjonsprogrammet. Det er et engelsk ordtak som sier: You can take the horse to the river, but you cant make him to drink.

Lahod Hardosen

12. plass Frp i Farsund