Om kort tid skal elevene i ungdomsskolen velge videregående opplæring. Vår beste anbefaling er å satse på en utdanning som peker mot havet.

For Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner, og maritim næring er i vekst. Bransjen er preget av framtidsoptimisme og planer om å ansette stadig flere. Mange jobber om bord på båt, men de fleste jobber på land.

Havnæringene er mer enn et liv på havet; som i rederiene, på verftene, i produksjonsbedriftene eller på kontor med design, megling og ledelse. En maritim karriere kan være alt fra matros til ingeniør, og du kan velge både praktisk og teoretisk utdanning.

Ved å satse på havet får ungdommen store utviklingsmuligheter, og vil kunne være med på å løse klimautfordringene. Norge har tatt globalt lederskap i utviklingen av grønn teknologi for en bærekraftig maritim næring. Nå trenger vi ungdom til å bygge, utvikle og seile fremtidens miljøvennlige skip.

Det er mulig å sikte seg inn mot maritim næring gjennom å gå studiespesialisering på videregående, og ta maritime fag, ingeniørfag, økonomi eller juss på høyskole og universitet. Hvis du liker mer praktiske fag, kan du sikte deg inn mot yrkesfag hvor det er et udekket behov for kompetanse.

På Sørlandet har vi maritime fag på Kvadraturen videregående skole og Maritim Videregående skole Sørlandet, hvor du kan ta den maritime utdanningen på skoleskipet M/S Lofoten. Hvis du velger VG1 Teknologi- og industrifag kan du gå videre på VG2 Maritime fag. Hvis du velger VG1 Elektrofag kan du gå videre på Vg2 Elenergi og VG3 Maritim elektriker.

I tillegg finnes det skoleskip som driver opplæring på videregående nivå, og som tar inn ungdom fra hele landet. Skoleskipet "M/S Gann" har base utenfor Stavanger og skoleskipet "M/S Lofoten" holder til utenfor Kristiansand.

Uansett om du velger yrkesfag eller studiespesialiserende, ønsker å jobbe på land eller til sjøs, anbefaler vi ungdom, rådgivere, foreldre og besteforeldre å gå inn på www.maritimkarriere.no og www.dratilsjoss.no for å sjekke yrkes- og utdanningsmulighetene innen maritim næring.

Når det store valget skal gjøres 1. mars har vi en klar oppfordring til ungdommen: Sats på havet!

Bjørn R. Saltemark, daglig leder Maritimt Forum Sør