I fjor endte lønnsoppgjøret for store grupper på rekordstore 5,2 prosent etter en historisk streik. Imidlertid tyder mye på at det er rom for et godt oppgjør også i år.

LO forhandler på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i industrien, og der har lønnsomheten i 2023 vært god. Lønnskostnadsandelen, som sier noe om hvor stor andel av verdiskapingen som går til arbeidstakerne, har falt kraftig fra 2020 til 2023, fra 84 til 70 prosent.

Det betyr at en større andel av verdiskapingen i industrien har gått til eierne. Tallene fra industrien tilsier at det er rom for et godt lønnsoppgjør også i år.

Det er bekymringsfullt at vi nå opplever økt økonomisk ulikhet, og LO tar behovet for rettferdig fordeling av verdiskapningen i samfunnet på alvor. Alle partene bør dra nytte av en økonomisk fremgang. Ikke bare eierne, men også arbeidstakerne. Det er en rettmessig andel av fortjenesten.

Vi hedrer prinsippgrunnlaget som den norske modellen ble bygget på. Samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter skal sikre rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Dette prinsippet reflekterer et ønske om å unngå store forskjeller i levestandard og øke sosial rettferdighet.

Vi har et klart mål for vårens lønnsoppgjør: Å opprettholde og styrke prinsippene i den norske modellen for å skape et mer rettferdig og inkluderende samfunn.

Regionleder i LO Agder, Mette Gundersen

Regionnestleder i LO Agder, Dagfinn Homdal Svanøe