I Kvinesdal er vi glade i bygda vår. Vi er stolte og privilegerte over å kalle Kvinesdal «heima». Over tid har pilene dessverre pekt i feil retning. Mange kvindøler flytter ut – SSB regner med at befolkningstallet vil gå fra 6 046 innbyggere i dag til 5.464 innbyggere i 2050. Som bygd har vi behov for at ungdom sikres gode levekår, at flere tar høyere utdanning og arbeidsføre har en jobb å gå til. Vi har behov for nyetableringer, et livskraftig sentrum og nye innflyttere. Og kanskje aller mest – troen på at vi får ting til.

Det er ikke mangel på gode saker og formål. For å sikre velferden i framtida, må vi likevel prioritere der skoen trykker aller mest. Lokalpolitikken må bli mer fokusert på de viktigste tingene. Høyre har et offensivt program som svarer på de største utfordringene kommunen står overfor. Nye arbeidsplasser er jobb nummer én for å sikre vekst og optimisme i bygda.

Med nye arbeidsplasser kommer det nye innflyttere til Kvinesdal. De betaler skatt til kommunen vår, pluss at kommunen får tilskudd fra Staten for hver ny innbygger Kvinesdal får. Med flere innbyggere blir det større handel i butikkene våre. Det blir med andre ord vekst, noe vi trenger for at kommunen skal istandsettes til å løse sine oppgaver godt.

Ved siden av å beholde Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal, ønsker Høyre å bidra til å etablere en fagskole i bygda. En fagskole er en høyere yrkesrettet utdanning på mellom ett til to år. Du må helt til Stavanger eller Grimstad for å finne nærmeste fagskole. Vi ser for oss en fagskole med en industriell-mekanisk profil, for eksempel elektro, bygg- og anleggsfag, maskinteknikk. Det viktigste er at tilbudet i fagskolen tilpasses næringslivets behov. Vi vet at industrien har et skrikende behov for fagpersoner. En fagskole kan – avhengig av utdanningstilbudet – tiltrekke seg søkere fra hele landet.

Vi tror at Kvinesdal har den ideelle plasseringen for nettopp den type skole. Høyre kommer til å etterlyse konkrete satsinger på det området i samarbeidet med Agder Fylkeskommune og Kompetansepilot Agder.

Kvinesdal har tidligere lyktes med «utenkelige» prosjekter og visjoner. Allerede i 1946 ble det etablert Sørlandets gymnas og realskole i Kvinesdal som tilbød ungdommer fra hele landet å ta reallinja på ett år. Det var kun Oslo som hadde tilsvarende tilbud på den tiden, og mange ungdommer fra hele landet strømmet til Kvinesdal (Kvinesdal Historielag, Årsskrift 2007 av Ingvar Olimstad). Så hvorfor ble det mulig å etablere en slik skole i en liten bygd? Jo, fordi det fantes modige sjeler med pågangsmot, og da lykkes man!

Vi ønsker å bringe optimismen tilbake til bygda, og da må vi tenke nytt, stort og vågalt.

Vi ønsker å bringe optimismen tilbake til bygda, og da må vi tenke nytt, stort og vågalt.

Godt valg!

Beata Ch. Reppen,

5. kandidat

Kvinesdal Høyre