Fortsatt mye uavklart i Skomrak!

Det er i dette området i Skomrak det planlegges nytt renovasjonsanlegg for 10,2 millioner kroner. Foto: Torrey Enoksen