– CO2 vil påvirke vår organisme negativt ved endrede forhold, solvarme og returvarme, og kombinert med mange andre menneskelige avtrykk endres balansen med nye kjedereaksjoner og uønskede virkninger, skriver Larry Skaar. – CO2 vil påvirke vår organisme negativt ved endrede forhold, solvarme og returvarme, og kombinert med mange andre menneskelige avtrykk endres balansen med nye kjedereaksjoner og uønskede virkninger, skriver Larry Skaar. Foto: Charlie Riedel / AP

Helhet og balanse!