Arbeiderpartiet på akkord med menneskeverdet

foto