Alle mann til pumpene…

KrF-skuta har vært ute i mye uvær det siste året. Ikke før har den ene stormen roet seg, før neste har blitt varslet. Varslene har slått til, ja kanskje enda kraftigere enn det som var forventet. Det kreves mot og kraft for å være på ei skute med så store utfordringer som KrF-skuta opplever, og noen har av forskjellige årsaker hoppet av ved første anledning.

Agderfylkene er kjerneområdet til KrF. Både partileder og parlamentarisk leder representerer Agder. Sørlandet har grunn til å være stolte over å ha et godt KRF- team på tinget. Hans Fredrik Grøvan som kommer fra vestre del av Agder er en av de dyktigste politikerne Agder noen gang har hatt. Med stor tyngde og gjennomslagskraft kjemper han gjennom sak etter sak.

En dag er han i media for ny vei gjennom Agder, senere representerer han næringslivet og kjemper for store (og små) regionale etableringer. Han får ære for gjennomslag for lærenorm og skolepolitiske saker. Han kjemper for Israel sine rettigheter og er alltid villig til å fremme saker til det beste for landsdelen/landet.

Lederartikkelen i Lister24 5. mars i år gir han følgende slående karakteristikk:

«Ikke siden partifelle Jon Lilletun har landsdelen hatt en politikker med samme pondus».

KrF står nå foran utfordrende valg: Hvordan sikre at KrF kommer over «sperregrensa» ved neste stortingsvalg ? Hvordan sikre at KrF-Agder får god representasjon på tinget? Disse to spørsmålene henger også sammen, da Agder er en svært viktig region for KrF.

Jeg kjenner ikke alternativ kandidat til andreplassen på stortingslista, men har lyst til å si i klartekst: Nå må alle mann til pumpene. KrF kan ikke ta unødvendige sjanser ved dette valget. Kandidaten som er landsdelens «største pondus» må en ikke gamble med. Dette er en kandidat som ikke bare får typiske KrF-stemmer, men en kandidat hele landsdelen heier på.

Tore Gysland

Les hele saken med abonnement