Inger Arctander (V) har skrevet dette leserinnlegget sammen med resten av styret i Farsund Venstre bestående av Beate Johnsen, Hanne Haaland, Anita Vestøl og Harald Schuitma.  Inger Arctander (V) har skrevet dette leserinnlegget sammen med resten av styret i Farsund Venstre bestående av Beate Johnsen, Hanne Haaland, Anita Vestøl og Harald Schuitma.  Foto: Magne Storøy

Forebygging og tidlig intervensjon er god helseøkonomi