Livskraftige medier over hele landet

Arbeiderpartiets mål er sterke medier i hele Norge. De siste månedene har vi igjen sett hvor viktig det er med lokalmedier som kan informere, avdekke urettferdighet, gi rom for debatt og kritisk journalistikk over hele landet.

Samtidig som vi bruker mediene mer enn noen gang, er mange mediehus i en alvorlig økonomisk situasjon fordi andre bransjers problemer medfører stort annonsebortfall. Medietilsynets beregninger viser en annonsesvikt på 930 millioner kroner for perioden mars – mai. Det er grunn til å tro at restriksjonene på kulturarrangementer og andre store arrangement vil ramme annonseinntektene også gjennom sommeren.

Regjeringens forslag til mediestøtte i revidert statsbudsjett er utilstrekkelig og treffer ikke mediebedriftenes behov. Arbeiderpartiet er særlig bekymret for de mindre lokalavisene som har små marginer og er avhengige av produksjonsstøtte for å klare seg. Annonsesvikten kan være en reell trussel mot en del mediebedrifters overlevelse.

Det siste vi trenger nå er at avisene må permittere og redusere sin aktivitet.


Arbeiderpartiet vil derfor styrke satsingen på mediene med 180 millioner kroner:

– 100 millioner mer til den foreslåtte kompensasjonsordningen for mediene

– Nye tildelingskriterier: mediene får dekket inntil 80 prosent av tap av annonseinntekter i perioden 1/3-1/7-2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

– 50 millioner i økt pressestøtte til aviser med opplag under 15.000 (pressestøtte og kompensasjon sees i sammenheng).

– 30 millioner til annonsering for norsk reiseliv i norske medier

Arbeiderpartiet ber samtidig regjeringen senest i fremleggelsen av statsbudsjett for 2021 legge fram en vurdering av medienes økonomiske situasjon for sommeren og høsten og fremme eventuelle nødvendige forslag for videreføring av krisetiltakene, herunder en vurdering av kompensasjon for bortfall av annonseinntekter, ettergivelse av arbeidsgiveravgift og utvidelse av produksjonsstøtten.

I arbeidet med støttetiltakene for mediene har Arbeiderpartiet vært i kontakt med en rekke lokalaviser over hele landet, og tilbakemeldingene fra disse har vært avgjørende i utformingen av tiltakene, vi vil takke alle som har bidratt med gode innspill!

Kari Henriksen,

Arbeiderpartiet

Les hele saken med abonnement