Leder Agder KrF Kvinner Turid Jacobsen har tiltro til at fylkespartiet følger opp henstillingen fra KrF sentralt og eget nominasjonsreglement: Kvinne, mann og ungt på de øverste plassene. Leder Agder KrF Kvinner Turid Jacobsen har tiltro til at fylkespartiet følger opp henstillingen fra KrF sentralt og eget nominasjonsreglement: Kvinne, mann og ungt på de øverste plassene. Foto: Lillesand KrF

Tenke det, ville det – la oss gjøre det