«Spørsmålet blir jo om mennesker virkelig kan redde jorda?»

Jeg prøver å komme med noen tanker angående Listers leder 12. oktober. Det er et prisverdig engasjement Greta Thunberg og hennes tilhengere har for å redde jorda mot forurensing, skadelige miljø og forsøpling. Det er en oppgave vi alle bør være opptatt av. Vår oppgave skulle jo være å forvalte skaperverket på en sunn og god måte, ikke ødelegge den med egoisme, overforbruk og grådighet. Det er naturlig at de unge vil redde kloden – de har jo livet foran seg og ser med gru på å overta en ødelagt jord. Det er i grunn ganske utrolig hva ei ung jente kan få til. Men - spørsmålet blir jo om mennesker virkelig kan redde jorda?

For - «hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel.» Mat. 16,26.

Det store og viktigste spørsmål for hver og en av oss blir da: Er det mulig å berge vår sjel? Ja, det er mulig! For Jesus sier jo: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå!» Mat. 24,25.

Ved å bøye seg for Jesus, bekjenne sine synder og tro hans ord, da skal du bli frelst. «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh.3,16.

Det er Jesus som lover oss en ny himmel og en ny jord. Han er vårt eneste håp og vår redning!!

Tor Holm,

Farsund

Les hele saken med abonnement