Strømprisene påvirkes av flere faktorer, blant annet tilbud og etterspørsel, vannstanden i magasinene, pris på fossilt brennstoff, vær, påvirkninger fra Europa og politikk. Man kan logisk, ut fra flere faktorer, forklare prisforskjellene i de ulike strømregionene.

I sommer har det imidlertid oppstått nye geografiske forskjeller i strømprisene, og det har vist seg at vi på Sørlandet har betalt 84 prosent mer for strømmen enn folk i Oslo eller i Bergen. Hva er grunnen til at vi skal betale nesten dobbelt så mye for strømmen innen samme såkalte strømregion? Sannsynligvis er svaret på dette strømkablene til Europa. Selv om vi produserer mest kraft, får vi den høyeste kostnaden. Staten Norge får store inntekter mens husholdninger, frivillighet og næringslivet på Sørlandet betaler prisen.

Hva er grunnen til at vi skal betale nesten dobbelt så mye for strømmen innen samme såkalte strømregion?

Strømstøtteordningen trer først i kraft når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime. I sør har vi betalt 69 øre per kilowattime, mens man i regionene Vestlandet og Østlandet har betalt 37 øre. Det betyr at det rammer veldig urettferdig, både for private husholdninger og for bedriftene. Dette er alvorlig for folk, og det er alvorlig for næringslivet på Sørlandet fordi konkurransevilkårene er ulike. Hvorfor skal for eksempel Hennig-Olsen betale dobbelt så mye for strømmen som Diplom-Is?

I to år har regjeringen diskutert dette, uten at det har gitt noen resultater. Er det regjeringens plan og fortsatt ikke gjøre noe for befolkningen på Sørlandet? Regjeringen har mulighet til å fatte vedtak som utjevner forskjellene. Strømstøtten kan forbedres eller man kan skjerme Sørlandet for mye prissmitte ved å opprette et eget prispunkt der utenlandskablene er. Det er ingen gode grunner til at vi på Sørlandet alene skal betale prisen for utenlandskablene.

Janne Nystøl,

Agder KrF

Kjell Ingolf Ropstad,

Stortingsrepresentant KrF