Leserskribenten redegjør for grunnene til at Arbeiderpartiet satte foten ned for høyreregjeringens domstolsreform som blant annet influerer på Lister tingretts fremtid. Leserskribenten redegjør for grunnene til at Arbeiderpartiet satte foten ned for høyreregjeringens domstolsreform som blant annet influerer på Lister tingretts fremtid. Foto: Mona Wikøren

All grunn til å frykte nedleggelser