Nå bør du svare, Arnt!

Hva om Farsund kommune så seg tjent med å feie litt for egen dør? Og hva med et pennestrøk som kunne frata en tilfeldig enhetsleder sitt virke som «uttaleberettiget». Det bærer ofte galt avsted, nemlig.

Nylig var Ellen Ludviksen på banen igjen, og hadde meninger om (u)kulturen i Strandgaten. Via Lister24 var budskapet blant annet at farten fortsatt er høy, tross fartshumper.

Nettavisen fulgte opp saken. Da dukket han opp igjen, lederen som visst også har informasjonsansvar, ved siden av mye annet. Det syntes en anelse respektløst når han svarer: «Det er skiltet utrolig bra i rundkjøringen ved Lauervik.» Og videre: «Tidligere sto skiltingen litt etter krysset . . . nå står det helt ute i krysset - man må være blind for å ikke se det», sa enhetslederen.

Var det galt plassert i første omgang? Var det i så fall enhetslederens ansvar?

Angående fart i Havnegaten påpekes at det er tre fartshumper på stedet: - Vi får mange flere klager på at det er for mange fartshumper.

Er det antall klager som er avgjørende for hva enhetsleder skal foreta seg? Da hjelper det kanskje ikke å peke på at fartsbegrensningen i Strandgaten trolig ikke er forskriftsmessig. Når fart skal reduseres (til 40 km/t i dette tilfellet), skal det skiltes på begge sider av veien. Likeledes skal det være 50-skilt på begge sider når begrensning oppheves.

Et fartsforelegg som blir sak i retten, vil kanskje blir opphevet om skiltforskriftenes bokstav ikke er fulgt . . ?

Gad vite, forresten, om enhetsleder og kommune forholder seg til godkjent skiltplan. Tar de for gitt at Strandgaten har godkjent opplegg for 40-sone? Det er manko på skilt, nemlig. Kan enhetslederen vise hva en eventuelt godkjent skiltplan sier??

Dag Andreassen, nabo til Ellen Ludviksen, har hatt kritiske merknader til trafikkforholdene i området Verven. Han etterlyste nyoppmaling av et fotgjengerfelt. Der ble en rullestolbruker påkjørt . Både enhetsleder og drøssevis av andre kommunalt ansatte har krysset den utslitte og ikke synlige overgangen for fotgjengere. De har gått der - og de har kjørt bil der. En søndag like etter Andreassens utspill lå en kommunalt ansatt «på alle fire» og malte striper i asfalten.

Fortsatt står det biler parkert på Verven, til sjenanse for gående. Dette ble påpekt av Andreassen.

En og annen politiker kjenner nok problemene.

- Det burde finnes løsninger som kan virke bedre enn det som er tilfelle i dag. Dette er tatt opp gjentatte ganger med enhetsleder for teknisk, uten resultat, sa Ludviksen nylig. Oppfordringen hennes var ikke til å misforstå: - Nå bør politikerne komme på banen og gjøre noe før det skjer en alvorlig ulykke!

Det bør være noe å tenke på for en gjenvalgt Ap-ordfører og en nyvalgt varaordfører fra KrF, som også har lederen i «Utvalg for teknisk» (et merkelig navn!). Fra Ap er nestlederen valgt. Kanskje kan kvartetten se nærmere på denne saken. I så fall kan det være mye å ta fatt i. Eller er det sånn at en enhetsleder i kommunen ses på som «nyttig idiot», et begrep som er sjargong for de som i makthaveres interesse går deres ærend uten helt å være klar over det selv. De med makt kan være politikere eller offentlig ansatte.

Jeg håper det ikke er sånn, men nevner likevel en erfaring gjort vinterstid for rundt et år tilbake. Det var falt snø i Farsund. Det var blitt kaldt i løpet av natt til en lørdag. Det var isglatt da jeg gikk mot garasjen i Eilert Sundt-bygget der bilen var mellomlagret. Det var fotball for et barnebarn i Alcoahallen. Kona hadde spasert i forveien. Hun ringte og advarte: Det er klink-is. Vær forsiktig!

Jeg plukket henne opp langs veien. Vel ankommet Alcoaparken støtte fruen på enhetslederen, som hun kjente fra før, og sa: - Kan ikke du sørge for at det blir strødd i byen. Det er farlig å gå der.

Svaret kom kjapt, men var utrolig og urovekkende: - Det ER strødd i byen!

Enhetslederen fikk forklart at det glatte føret var både følt og sett . Så han snakket han litt i telefonen. En stund etter passerte inne i hallen: - NÅ har de begynt å strø. Ved kirka, sa han og virket sur.

Snakk om informasjon! Går det an «å slenge ut» at det ER strødd, når det vitterlig ikke er det? I beste fall er det snakk om en bløff. I verste fall . . .

Rengjøring av Strandgaten har vært etterlyst, både av veien og de hvite (nå skitne) steinene i rabattene på begge(!) sider. Nylig var to-tre ungdommer ute med hver sin feiekost. Det monner lite. Sand og skitt ligger til badehuset - og enda lenger. Kanskje politikerne burde feie for egen dør . . . og sørge for at rette vedkommende i etaten viderebringer budskapet til rette vedkommende blant skoleutbyggerne. Kommunens innbyggere forholder seg til egen kommune, og muligens til en enhetsleder med informasjonsansvar. Sånn bør det være. Alle som måtte mene noe kan ikke kontakte hverken prosjektleder, eller Veidekke eller Brer. Thorkildsen. Da bør en enhetsleder i kommunen sende videre og slett ikke si: «Skal kommunen feie i Strandgaten, må vi feie over hele kommunen.»

Det er en informasjonsmessig skivebom. På skytebanen ville skytterlisens blitt fratatt prompte.

Er det virkelig sånn du vil at kommunen vår skal fungere, ordfører Arnt Abrahamsen? Jeg tror Ellen Ludviksen gjerne vil vite hva du mener. Det samme vil nok ordførerens partikollega (han flagger 1. mai) Dag Andreassen også ønske.

Nå bør du svare, ordfører Arnt Abrahamsen. Ta gjerne med deg varaordfører og dyktig støttekontakt Jostein Kydland. Hva med å feie litt, dere også?

Per Kr. Danielsen,

pensjonist

Les hele saken med abonnement