Listerregionen har vært en attraksjon for rogalendingen når det gjelder rekreasjon i helger og ferie i generasjoner. Men hvorfor skal vi hytteeiere fortsette med å bidra til handel i Listerregionen når Lyngdal kommune vurderer å ødelegge hytteidyllen med en gigantisk, støyende vindmølle?

Her søkte rogalendinger muligheten til å anskaffe seg hytte på fjellet med snø eller hytte ved sjø. Utbyggingen av hytter har gitt muligheter og skapt synergier til utvikling og vekst i alle områdene hvor det er opparbeidet og satt opp hytter.

Rekreasjonshytten vår ble kjøpt våren 2019, den er blitt brukt i helger og i ferier siden. Alle våre innkjøp har vi gjort i Lyngdal og Farsund. Det har vært fra trevirke, grus, maling, hvitevarer, møbler, ildsted, klær, mat, restaurant, kino, blomster, lagring av båt m.m. Vi kjøpte ny salong på Bohus i Lyngdal første uken i januar i år.

Nå vurderer jeg å heller støtte mitt lokale hjemsted med handel, slik at de kan få midler til å opprettholde arbeidsplasser. Hva er Spania uten sol? Ingenting. Hva er Listerregionen uten rogalendinger som handler?

Velger Lyngdal kommune å gå videre og gjennomfører dette med denne vindmøllen, ødelegger de for seg selv. Da Lyngdal kommune i 2021 søkte statsforvalteren i Agder om å få definere hele Lyngdal som typisk turiststed, het det i søknadsbrevet:

«Bakgrunn for utvidet søknad er at hele kommunen er avhengig av turister og besøkende for å opprettholde et levende og godt næringsgrunnlag for både handel og reiseliv.»

I samme brev står det:

«Det er registrert 2.239 private hytter/fritidshus i Lyngdal. I overkant av 80% av disse har eieradresse i Rogaland.»

Hva er tre millioner i støtte for gigantvindmøllen, når Rogalendingen skrur igjen lommeboka? Da kan det bli større økonomiske tap for turistnæring og handelsstanden. Jeg frykter arbeidsplasser kan gå tapt.

Rosfjorden med Hausvik er så mye, mye mer enn et industriområde.  Det er indrefileten i rekreasjonsområdet for Listerregionen og skjærgårdsparken. Med et fantastisk fugleliv og nydelige turområder til vanns og til lands.

Jeg frykter arbeidsplasser kan gå tapt.

Vindmøllen som kapitalkreftene vil ha opp har samme høyde som Eiffeltårnet, 330 høydemeter. Lyngdals høyeste topp er Kaldåsknipa som er på 193 høydemeter. Det betyr at denne vindmøllen vil være synlig for hele Listerregionen. Eiffeltårnet står stille, men det gjør ikke rotorbladene på en vindmølle med et vingespenn på over 200 meter. En slik vindmølle vil ha en synlighet på ca. 300 km2.  Det er ikke vindmøllen vi er imot, det er plasseringen. I dag blir absolutt alt tillatt i det grønne skiftet sitt navn. Jeg mener at vindmøller kan plasseres enten langt til havs eller på snaufjellet på Rauland. Jeg håper at kommunens utredning omfatter også oss hytteeiere. I den forbindelse inviterer jeg hele formaskapet til lunsj ute i Rosfjorden. Alle vil få en personlig invitasjon. Her vil det bli gitt en konsekvensanalyse, sikkerhets- og sårbarhetsanalyse, samt en omvisning.

Velkommen!

Jane Aase Wathne