– For å få ned dødelighet av melanom, må kreften oppdages tidlig, skriver Geir O. Wehus, distriktssjef i Kreftforeningen Agder. – For å få ned dødelighet av melanom, må kreften oppdages tidlig, skriver Geir O. Wehus, distriktssjef i Kreftforeningen Agder.

En uønsket topplassering: På verdenstoppen i føflekkreft