Forutsigbar og trygg skattepolitikk

Mange på Agder går en usikker vinter i møte. Arbeiderpartiet mener folk og bedrifter trenger forutsigbarhet for egen lommebok. Derfor går vi til valg på at skattenivået for folks inntekter forblir uendret fra årets nivå.

Arbeiderpartiet foreslår et skattesystem som gir forutsigbarhet og bedre omfordeling. Det gjelder for bedrifter som betaler selskapsskatt og det gjelder lønnsmottakere som betaler inntektsskatt. Vi vil derfor omfordele innenfor dagens nivå på inntektsskatten – de med de høye inntekter må betale mer skatt, mens alle med inntekt under 750.000 kroner vil betale mindre skatt med en Ap-ledet regjering.

Koronapandemien er en helsekrise, men blir en økonomisk krise når virusets spredning skal begrenses. Den økonomiske nedturen som vi håpet ikke skulle bli lang, ser ut til å bli langvarig og dypere enn vi håpte på. Næringer som reiseliv og industri står i fare for å måtte si opp mange ansatte.

Vår politikk gjør at 80 prosent av alle skattebetalere i Norge betaler mindre inntektsskatt. I tillegg stopper vi avgiftsgaloppen Erna Solbergs regjeringer med støtte fra Frp har ført. Avgiftene har nå økt med over 6 milliarder kroner, og rammer ifølge SSB de med lavest inntekter hardest.

Resultatet av denne politikken er at folk med vanlige og lave inntekter er de som betaler for de rikes kutt i formuesskatten med økte avgifter. Dette vil vi stoppe. Skal en avgift opp, vil Arbeiderpartiet redusere en annen avgift eller senke inntektsskatten din. Vi vil unngå at avgiftene øker forskjellene.

En skatt en Ap-ledet regjering vil gjøre noe med er formuesskatten. Formuesskatten skal økes i tråd med modellen som et bredt flertall på Stortinget sluttet seg til i skatteforliket i 2016. Dette betyr blant annet å reversere de store rabattene Erna Solberg har gitt til de med store aksjeformuer – som er målretta rabatter til de med mest.

Innenfor Arbeiderpartiets skatteopplegg oppnår vi både bedre omfordeling og en kraftig velferdssatsing. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 blir en barnehageplass nesten 3.000 kroner billigere, SFO for førsteklassinger over 7.000 kroner billigere, styrket økonomi i sykehus og kommuner og 1.000 flere lærere.

Rettferdig fordeling og styrket velferd går hånd i hånd i Arbeiderpartiets politikk.

Kari Henriksen,

Arbeiderpartiet

Les hele saken med abonnement