Spennende fra Nye Veier!

Leserskribent Peder Johan Pedersen Foto: Torrey Enoksen