En lederartikkel i avisa vår (23.4) ønsker mer samspill med privat helsevesen. Den sier blant annet at: « … stadig færre har tillit til …(å få) … nødvendige tjenester i alderdommen».

Høyre og FrP ønsker av ideologiske grunner å privatisere helsevesenet. Finansatleter ønsker det samme. Av egne, økonomiske grunner. Men vil det tjene oss andre?

Blir det flere fastleger i Farsund om kommunen ikke vil hjelpe til?  Blir det flere ansatte på Listaheimen eller omsorgssenteret om et stort, kommersielt selskap skulle overta? – Og dere som er norskamerikanere: Er det private helsevesenet i USA så mye bedre for nyfødte og gamlinger enn det offentlige i Norge?

Erna og Sylvi mener kanskje dette. Men hva mener leseren?

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind