Det grønne skiftet er avhengig av tømmerhogst

foto