Kompetansekrav for lærerne er et gode for elevene

foto