Mening

Vi er ikke skapt for frykt, derfor håndterer vi den så dårlig

Leserskribenten: Liv Qvale. Foto: Bjørn Hoel