«Stoler i tomme luften og ordninger som ikke treffer målet!»