Jeg har litt problemer med å forstå politikken i denne kommunen. Dette gamle spesielle huset i Storgata skal på død og liv rives til fordel for parkering i sentrum.

Samtidig åpnes det opp for at det ene byggefeltet etter det andre blir ødelagt som følge av Farsund kommunes tolkning av de nasjonale retningslinjene for fortetning. Her blir reguleringsplaner endret etter forenklet prosess med et pennestrøk, noe som går på bekostning av verditap på eksisterende bebyggelse og trivsel for oss naboer som føler oss totalt ignorert, vi er sinte og forferdelig lei oss.

Anne Kristin Thisland