Korona

Det svever en stille skygge over vår verden i dag.

Vi kan ikke se den, men den følger oss, dag for dag.

Og gir død, smerte, ubehag.

Redselen er der for dem du har kjær.

Skyggen er farlig, den gir ikke opp,

av og til er den borte, men så dukker den opp - igjen.

Vi føler oss så små - hjelpeløse,

for alt vi ikke kan eller må.

Hvor lenge vil den følge oss i vår hverdag, på vår vei?

Ja, vi kan jo spørre, men svaret vet vi ei...

Men troen og håpet lever i oss alle,

om at en dag vil skyggen forsvinne,

og verden vil bli frisk igjen,

og da kan vi atter favne, gi en klem.

Til da -

Se din neste, smil, si et varmt ord,

gi en «blomst», en omtanke.

Kanskje litt trøst til de som sliter,

de som hjelper, de som styrer land - gir råd.

Så får vi si: Det vil bli bedre,

det vil bli bra,

når skyggen er borte for godt.

Mist ikke håpet og troen -

mørket må vike for lyset.

Til da: La HÅPET leve,hos oss alle - deg og meg.

Dag for dag.

May Liz Edvardsen, Lyngdal

Les hele saken med abonnement