Du skal høre og lese mange fagre løfter, og valgflesk fremover.

Omsorgen for barn og eldre er det som selger best.

For eksempel må skolestrukturen i Lyngdal på grunn av en fremtidig nedgang av barnetallet føre til nedleggelse av barneskolene Årnes og Rom?

Må skolestrukturen i Lyngdal på grunn av en fremtidig nedgang av barnetallet føre til nedleggelse av barneskolene Årnes og Rom?

Ny barneskole til 700 barn i Alleen er for enkelte den beste løsningen for kommunen.

Spørsmålet er om det til det beste for den enkelte eleven?

Eldreomsorgen er best tjent med at de eldre bor lengst mulig hjemme.

Dette vil være det billigste for kommunen, da det ikke behøves å avsettes resurser til mer enn minste behovet for de eldre.

Det eneste som dette fører til, er at ansatte må springe fortere og være mer effektive.

Vil du ha ødelagte flere privatiserte viger og bukter i 100 metersbeltet?

Eller skal vi verne om disse områdene for kommende generasjoner?

Er det så noen alternativer til dagens såkalte Lyngdals «posisjon»?

Møt opp på de enkeltes valgstender, og forhør deg om det er ikke er et parti som passer deg bedre.

Et parti som har hele mennesket i sentrum.

Valget er ditt.

Godt valg!

Olav Kristiansen