Om vi vil eller ikke er vi inne i en ny tid hvor vi må tilpasse oss det grønne skiftet. Dette er ikke gjort over natten og vi i Farsund må legge til rette for en sunn, positiv og bærekraftig næringsutvikling.

Det er viktig at Farsund kommune fortsatt har et tett samarbeid med industrielle aktører for å legge til rette for at deres interesser og behov blir ivaretatt, samtidig som vi fokuserer på grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Ved å investere i grønn teknologi, fornybar energi og bærekraftige løsninger, vil vi sikre økonomisk vekst og skape arbeidsplasser inn i fremtiden.

Leserskribent: Helge R. Bjørnestad, 2. kandidat for Farsund Senterparti. Foto: privat

Samtidig er små aktører og næringsdrivende helt essensielle i å holde liv i en kommune som Farsund. Derfor er det også viktig å samarbeide med, og legge til rette for dem. Ta for eksempel bøndene: Det å ha fokus på lokal produksjon, større råvareproduksjon, og kortreist mat, og få dette ut i de lokalene butikkene er absolutt bærekraftig og samtidig en god måte å ta vare på miljøet og lokalsamfunnet.

Fokus på lokal produksjon, større råvareproduksjon, og kortreist mat, og få dette ut i de lokalene butikkene er absolutt bærekraftig og samtidig en god måte å ta vare på miljøet og lokalsamfunnet.

Bærekraftig og ny industri er i de aller fleste tilfeller kraftkrevende, og pris på kraft og nettleie har lenge vært, og MÅ fortsatt være et konkurransefortrinn i Norge. Kraft er en viktig innsatsfaktor og helt avgjørende for at Norge skal være det foretrukne landet å investere i. Norsk kraft må ligge i nasjonale hender, og være regulert og kontrollert av Norge og landets innbyggere. Vi må kunne gi både eksisterende og nye lokale bedrifter levelige og forutsigbare strømavtaler. Dette er vi i Senterpartiet krystallklare på.

Farsund Senterparti kommer til å jobbe for å skape en sunn, bærekraftig og positiv næringsutvikling for alle i kommunen. Næringspolitikken til Senterpartiet er grønn!

Helge R. Bjørnestad,

2. kandidat for Farsund Senterparti

Kenneth E. Løland,

Ordførerkandidat for Farsund Senterparti