Frp og våre borgerlige samarbeidspartier i Agder fylkesting har den siste tiden vært utsatt for urimelig kritikk av Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentanter i Agder og Stortingsrepresentant Kari Henriksen. Kritikken fra Arbeiderparti politikere går på at vi har satt av 10 millioner til en søkbar pott som frivillige organisasjoner som arbeider med sårbare grupper kan søke midler fra, bevilgning på 3,5 millioner til Atrop, og 2 millioner til arbeidsinkluderingsprosjekt som er administrert av Blå Kors.

Flere medier i Agder har over flere reportasjer synliggjort konsekvensene av at Arbeiderparti regjeringens kutt til frivillige organisasjoner, det har blitt skrevet klart og tydelig om konsekvensene disse usosiale kuttene har, og det har vært intervju med leder av Atrop der hun har fortalt om mennesker som har fått sitt liv reddet på grunn av deres arbeid. Atrop og Blå Kors har også sendt søknad om støtte, så dette er ikke tilfeldige utdelinger uten noe mål og mening. Dette er livsviktige midler, og det har også søknadene dokumentert.

Jeg har vært land og strand sammen med nestleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet Sally Vennesland fra Høyre og besøkt frivillige lag, foreninger og organisasjoner som arbeider med sårbare mennesker i Agder. Vi har også hatt samtaler med flere brukere i hele Agder, og vi sitter igjen med et klart inntrykk av at flere av disse vil stå på tilnærmet bar bakke uten offentlig støtte. Vi er en region som sliter med vold, utenforskap og lav arbeidsdeltagelse. Skal vi lykkes i vårt arbeid med å inkludere flere, støtte mennesker i sårbare situasjoner og få flere inn i arbeid og sosiale nettverk så må vi nødt å sikre gode vilkår for organisasjoner som arbeider målrettet og som er etablert for nettopp dette formålet.

Vi er en region som sliter med vold, utenforskap og lav arbeidsdeltagelse.

Jeg vil fortsette å arbeide for bedre rammebetingelser for frivillige organisasjoner i hele Agder. Vi har levert varene i fylkestinget, og vi vil fortsette jobben etter at Arbeiderpartiet har sviktet. Jeg vil be alle dere som driver organisasjoner i Agder som arbeider med sårbare grupper, barn og unge om å søke om prosjektmidler fra oss, søknader behandles i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet 30. August.

Steinar Bergstøl Andersen,

Fylkesordførerkandidat for Agder