Med 24,1% kvinneandel i kommunestyret må vi kvinner virkelig være fornøyde med at vi har fått en kvinnelig ordfører. Tusen, tusen takk til Ingrid for at du vil påta deg dette vervet de neste 4 årene.

Nå har vi kvinner som er valgt inn i politikken, et spennende utgangspunkt til å vise våre velgere at kommunen vår kommer styrket ut med en kvinnelig ordfører, og at det er engasjerte kvinner som vil bruke sine politiske muligheter til å påvirke fremtidens Farsund.

Kjære kvinnelige velgere, politikk er gøy, lærerikt, viktig for lokaldemokratiet og ikke minst er en meningsfylt og morsom hobby. Ta gjerne kontakt med oss som sitter i kommunestyret og i utvalgene, bruk oss som deres talerør i kommende kommunestyreperiode. Vi håper at vi kan være med å inspirere dere til å delta mer aktivt i det lokalpolitiske liv i Farsund kommune.

Inger Stray Jensen

Kommunestyrerepresentant for Farsund Høyre