11. september nærmer seg med stormskritt, og i skrivende stund har forhåndsstemmingen begynt.

På sosiale medier og media sine nettsider kan du prøve deg på digitale valgomater som gir deg en pekepinn på hvor man står i det politiske landskapet, og brosjyrer med lovnader med valglister har kommet til postkassene. Alle partiene reklamerer på hva de ønsker og få til om de får din og et flertall av stemmer.

Jeg derimot vil gjerne fortelle deg, kjære leser, enkelte ting vi i Farsund Frp har lykkes med.

Vi var tidlig på ballen da Farsund legevakt igjen ble truet og foreslått nedlagt og overflyttet til Flekkefjord. Vi sa tydelig NEI til nedleggelse i kommunestyret og i media. Vi har kjempet mot nedleggelse hver gang kommunedirektøren har kommet med dette i forslag til budsjett. Vi har hele tiden tenkt på innbyggerne og industrien og deres trygghet til å kunne ha lege tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det også en trygghet for turistene og andre tilreisende som besøker kommunen vår. Dette var ingen selvfølge da budsjettet ble fremlagt, for da var det kun FrP som gikk hardt ut med en gang - de andre partiene fulgte etter da befolkningen i kommunen viste sin vrede og kjempet som løver sammen med oss for å beholde dagens legevakts ordning. Her stemte representantene for Ap-Sp-H-KrF for nedleggelse i formannskapet. FRP ER GARANTISTEN for å kjempe for opprettholdelse av lokal legevakt.

Vi var tidlig på ballen da Farsund legevakt igjen ble truet og foreslått nedlagt og overflyttet til Flekkefjord. Vi sa tydelig NEI til nedleggelse i kommunestyret og i media.

Ikke lenge etter kom det mørke skyer over brannstasjonen i Vanse og Farsund FrP var det eneste partiet som inviterte brannkonstablene i Vanse til møtebordet for å høre deres sak. Resultatet ble vedtaket om fortsatt brannberedskap for Vanse og Lista og forhåpentligvis om ikke lenge til kan Vanse sine brannkonstabler få nøkkelen, til et nytt funksjonelt og lovlig stasjonsbygg på Tingvollen i Vanse. Igjen var det FrP som var først ute å kjempe kampen. Vår ordførerkandidat har også tatt til orde for å se på om IKS avtalen vi har med Brannvesenet Sør er god nok for vår kommune? Hun mener at det muligens vil være bedre for vår kommune å ha et eget Lister samarbeid på dette området. Her stemte også KrF-AP-Sp-H for nedleggelse i formannskapet. Men som ved legevaktsaken snudde de i kommunestyret da begge sakene skapte furore i befolkningen, for oss i Frp er trygghet i ryggmargen våre.

Vår ordførerkandidat Ingrid Williamsen og Leif Helge Larsen har i formannskap og levekårsutvalget foreslått flere ganger å ruste opp Klippen ved Listaheimen i Vanse til korttidsplasser. Her vant vi fram etter først å ha kjempet i kommunestyret og deretter mot administrasjonen. Men vi vant også frem her og nå har arbeidet med opprustningen av Klippen begynt. Farsund Frp mener å sende pasienter og brukere ut av kommunen for korttidsopphold eller avlastning er fullstendig respektløst ovenfor pasienten og pårørende. Farsund Frp går sterkt imot alle forslag som omhandler innskrenkning av tryggheten for innbyggerne i kommunen vår.

Som tittelen sier så er faktisk din stemme viktig!

Godt valg!

Jan Håkon Ore i Farsund Frp.